THUÊ CANO ĐI HÒN TẰM 

Giá vé cano đi Hòn Tằm Nha Trang bao gồm trong tour tham quan, tắm bùn khoáng, vui chơi bãi biển.

Xem vé hòn tằm

Giá thuê cano tham quan Vịnh Nha Trang

TUYẾN THAM QUAN CÁC ĐẢO

CANO CAO TỐC  < 16 khách   < 27 khách   >  27 khách 
HỒ CÁ TRÍ NGUYÊN – BÃI TRANH                700,000                900,000                950,000
HỒ CÁ – BÃI TRANH – BÃI MINI – LÀNG CHÀI                800,000                900,000                950,000
HỒ CÁ – BÃI TRANH – BÃI MINI – HÒN TẰM – LÀNG CHÀI .             1,000,000             1,200,000             1,300,000
HỒ CÁ – BÃI TRANH – BÃI MINI – HÒN TẰM – HÒN MỘT – LÀNG CHÀI             1,150,000             1,300,000             1,400,000
HÒN TẰM             1,000,000             1,200,000             1,300,000
HÒN MUN – LÀNG CHÀI – BÃI TRANH – HỒ CÁ TRÍ NGUYÊN             1,200,000             1,600,000             1,700,000
HÒN MUN – LÀNG CHÀI – HÒN TẰM – BÃI TRANH – BÃI MINI – HỒ CÁ TRÍ NGUYÊN             1,200,000             1,600,000             1,700,000
HỒ CÁ – HÒN TẰM – BÃI MINI – HÒN MỘT – LÀNG CHÀI – VINPEARL LAND             1,300,000             1,600,000             1,700,000
HỒ CÁ – HÒN MUN – LÀNG CHÀI – VINPEARL LAND             1,500,000             1,600,000             1,900,000
VỊNH SAN HÔ – LÀNG CHÀI – BÃI TRANH – HỒ CÁ TRÍ NGUYÊN             1,000,000             1,600,000             1,800,000