Tour đảo Yến Hòn Nội không đi tự túc được. Khi đặt tour đảo Yến cần đăng kí trước ít nhất 1-2 ngày vì số lượng người lên đảo mỗi ngày giới hạn chỉ 150 người. Tour hoạt động từ tháng 3 đến tháng 9 hàng năm.

Tour Đảo Yến Hòn Nội

Tour Đảo Yến Cano

Giá : 790,000

Tour Đảo Yến Hòn Nội

Tour Đảo Yến Tàu Gỗ

Giá : 490,000