Tour đảo Nha Trang tổ chức hàng ngày từ 8h00 đến 16h00. Tham quan những hòn đẹp trên vịnh Nha Trang với lịch trình đa dạng. Đảo Hòn Tằm, lặn biển Hòn Mun, tắm bùn trên đảo,… Tour 2 đảo Hòn Tằm Hòn Mun có lặn biển giá trọn gói chỉ 1.100.000VNĐ.

Giá : 1,400,000
Giá : 1,100,000
Giá : 650,000
Giá : 450,000
Giá : 600,000
Giá : 800,000

Tour đảo Nha Trang

Tour Đông Tằm Hòn Tằm

Giá : 800,000