Hiển thị tất cả 5 kết quả

Tắm bùn Hòn Tằm, trải nghiệm tuyệt vời cho sức khoẻ của bạn. Đạt kỷ lục khu tắm bùn khoáng trên đảo lớn nhất Việt Nam.

Tắm bùn Hòn Tằm

Tắm Bùn Hòn Tằm Gói 01

Giá : 550,000

Tắm bùn Hòn Tằm

Tắm Bùn Hòn Tằm Gói 03

Giá : 350,000

Tắm bùn Hòn Tằm

Tắm Bùn Hòn Tằm Gói 02

Giá : 450,000

Tắm bùn Hòn Tằm

Tắm Bùn Hòn Tằm Gói 04

Giá : 250,000
Giá : 680,000